درباره ما

درباره خیریه

کمک به ایجاد پایه ای از کمک های خیریه برای فرزندان خود

بنیانگذاران گروه فرهنگی ولیعصر

مرحوم میرفندرسکی

بنیانگذاران گروه فرهنگی ولیعصر

جناب آقای عصارپور از بنیانگذاران

اعضا هیئت امنا

جناب آقای بهادرانی

اعضا هيئت امناء و بنیانگذار

جناب آقای حاج سيد مصطفي حكيمي نصر

  • برنامه ریزی استراتژیک
  • استراتژی جمع آوری پول
  • حکومت اداری
  • مدیریت مالی
  • مدیریت منابع انسانی
  • مشاوره غیر انتفاعی
16+سالهای فعالیت موسسه
64ساختمان های جدید
23هزاربازدید سالانه
100میلیون تومانکمک موفق

کار ما چیست؟

ما تمایل داریم دنیای امن تری را برای مردم قرار دهیم

کشاورزی و غذا

خودتان را دوست داشته باشید تا دیگران را دوست داشته باشید، خود را به جامعه خود در اطراف خود و چیزی که به شما هدف و معنا می دهد، اختصاص دهید. شادی آماده نیست. این از اقدامات خود شماست.

آموزش و پوشاک

اگر شما در قلب خود هیچ خیریه ای نداشته باشید، بدترین نوع ناراحتی قلبی دارید.

اعمال خوب به خودمان قدرت می بخشند و الهام بخش اقدامات خوب در دیگران می شوند. کار داوطلبان در تمام زندگی ما تاثیر می گذارد، حتی اگر از آن آگاه نباشیم.

آب آشامیدنی

ما در راه حل های محلی برای بحران آب محلی در شهرها و استان های محروم سرمایه گذاری می کنیم. ما آب تمیز می دهیم.

برای کمک به جوامع ما یک گروه از کشاورزان ایجاد کرده ایم که محصولات کشاورزی را به بانک های مواد غذایی اهدا می کنند.

نجات دادن دنیا

تهران، ایران

نجات زندگی کودکان

چالش های جهانی

عضو خبرنامه ما شوید و زود مطلع شوید

داوطلبان ما

ما بیش از یک سازمان غیر انتفاعی هستیم

جناب آقای حاج سيد مصطفي حكيمي نصر

داوطلب

جناب آقای حاج سيد مصطفي حكيمي نصر

داوطلب

جناب آقای حاج سيد مصطفي حكيمي نصر

داوطلب

جناب آقای حاج سيد مصطفي حكيمي نصر

داوطلب

اسپانسرها

حامیان مادی و معنوی موسسه خیریه